Bestemmelser

Ring flyplassjef for generell info om baneforhold

Drifshåndbok Frya Flyplass - Kap. 1.1 Generelt / Kap 1.2 Bruksområde

 • Frya Flyplass eies av Ringebu kommune og administrert av Frya Industrianlegg.
  Gudbrandsdal Flyklubb leier flyplassen av Frya Renseanlegg.
 • Frya Flyplass er godkjent for VFR-flyging i dagslys med fly med størst tillatt startvekt på 5700 Kg, og med helikopter, med de unntak som fremkommer av pkt. 1.2.2 nedenfor.
 • Flyplassen er ikke godkjent for ervervmessig flyging med flermotors fly med betalende passasjerer.
 • Annen bruk av flyplassen enn det som samsvarer med godkjenningen, må ikke finne sted uten Luftfartstilsynets tillatelse i hvert enkelt tilfelle.

Drifshåndbok Frya Flyplass - Kap. 1.2 Beskrivelse

1.2.1 Frya flyplass har posisjon N61 32.8 E010 03.7. Høyde over havet er 570' / 174 m.

1.2.2 Rullebane

 • Rullebane er 10 og 28
 • Rullebane 10: TORA 800 m. LDA 750 m
 • Rullebane 28: TORA 750 m. LDA 750 m
 • Banedekke: 800 m x 10 m asfalt. I tillegg 4 m morene/grus på begge sider, til sammen 18 m bredde
 • Taksebane: Asfalt 6 m bredde
 • Oppstillingsplass A: 30 m x 25 m asfalt
 • Oppstillingsplass B: Parkeringsplass i front av hangar. Grus/gress
 • Oppstillingsplass C: Plass for vask av fly. Grus/gress

1.2.3 Fast hinder

 • Utflyging, bane 10: Høyde i terrenget øst for plassen gjør at utflyging foretas i svak høyresving. Landing, bane 28: Høyde øst for plassen gjør at finale til bane 28 foretas i svak venstresving. NW og ca 400 m fra flyplassen ligger kornsiloanlegg med høyde 730' / 223 m. (cfr. Jepperen/Norway, Kap. 1.4) VÆR SPES. OPPMERKSOM PÅ VEI SOM KRYSSER INN- OG UTFLYGING 50 M FRA VESTRE BANEENDE.

1.2.4 Andre hinder 

 • I månedene medio desember til medio mars, kan det forekomme elg som krysser flyplassen til og fra beiteområder. I denne perioden bes flygere som benytter plassen være spesielt oppmerksomme på dette. Skulle det forekomme elg på rullebanen, vil den som regel skremmes bort ved en lav innflyging av rullebanen innenfor tillatte grenser. Det har hittill ikke vært indikasjoner på at fugl fra reservatet ved Lågen har forekommet på flyplassen

1.2.5 Sikkerhetsområde

 • Rullebanen har en sikkerhetssone som strekker seg 30 m fra terskel og 30 m fra rullebaneende. Til siden er sikkerhetssonen 25 m fra rullebanens senterlinje.

 

 

Copyright Gudbrandsdal Flyklubb 2013